NZOZ MEDIKOL Sp. z o.o. posiada certyfikat PN-EN ISO 9001-2009

POLITYKA JAKOŚCI i ŚRODOWISKOWA